Geworteld in de grafiek

Interview met Michalina Malolepsza - door Hans Andringa Rubriek: Interview

Het begin

Zittend in de schaduw van een bloeiende pruimenboom in haar geboorteland droomde ze als jong meisje van het kunstenaarschap. Iemand, die beelden of geluiden kon vangen om deze aan anderen door te geven. Ze wist toen nog niet wat een belangrijke plek de boom, waaronder ze toen zat, in haar werk zou krijgen. De boom uit haar roegste jeugd. Een boom, die zich steeds verder vertakt met zijn wortels in de aarde en zich steeds verder uitstrekt met zijn takken in lucht. Michalina Malolepsza werd geboren 16 juli 1982 in het Poolse Czestochowa en woonde vanaf 2004 in Rotterdam en verhuisde in 2017 naar Schiedam.

De ontwikkeling

Michalina studeerde van 2006 tot 2011 aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam waar ze zich naast het vak illustratie ging specialiseren in de grafiek. De mogelijkheden tot het reproduceren van een voorstelling en vooral de eigenheid van de grafiek als een uniek handschrift in spiegelbeeld trokken haar aan en ook de ambachtelijke kant van de grafische techniek. Zo verbond twee studiedomeinen, illustratie en grafiek met elkaar en ontwikkelde een eigen beeldtaal. Van de traditionele grafische technieken vond ze het in de linoleumsnede.

Portretten

Binnen de hoogdruk, waarbij het diepste zwart tegenover het wit van de drager, het papier, komt te staan, kwam ze tot een serie met de titel ‘Right side light’. Een serie, waarmee ze haar studie aan de academie afrondde en de sleutel tot haar latere werk vormt, waarin symboliek een steeds grotere rol gaat spelen. In het werk ‘Right side light’ maken we kennis met de mensen diehaar omringen, zoals een voormalig buurman, een kunstenaar. 

Lees het hele artikel hier.