Lid worden van Grafiekplatform

Grafiekplatform  richt zich op professionele kunstenaars, galeries, musea, verzamelaars en grafische werkplaatsen. Die professionaliteit moet blijken uit de beroepspraktijk. Kwaliteit en continuïteit zijn voorwaarden voor het verkrijgen van een lidmaatschap. Een ballotagecommissie besluit over toelating als lid. 

Ballotage procedure Grafiekplatform

1. Procedure voor kunstenaars

In het aanmeldingsformulier wordt gevraagd naar een motivatie waarom men geïnteresseerd is om lid te worden van de vereniging. Een CV moet vergezeld gaan van: genoten kunstopleidingen, exposities, verkregen subsidies, opdrachten, nevenactiviteiten, en een korte motivatie over het werk en de keus om grafiek te maken. 

In de beoordeling van de kunstenaar wordt meegenomen:

  • Genoten opleiding, opgedane ervaring
  • Nevenactiviteiten
  • Aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie
  • Vermeld staan in een documentatiecentrum
  • Erkenning in de vorm van opdrachten, prijzen, subsidies
  • Tentoonstellingen
  • Publicaties
  • Opname van werk in collecties
  • Heeft men een website
  • Het accent van het werk ligt op grafische kunst

 

 

 

 

 

2. Procedure voor galeries, musea, verzamelaars, grafische werkplaatsen etc.

In het aanmeldingsformulier wordt gevraagd naar een motivatie waarom men geïnteresseerd is om lid te worden van de vereniging. Een omschrijving van het tentoonstellingsbeleid, een tentoonstellingsoverzicht van het afgelopen en komende jaar, namen van kunstenaars waar de galerie mee werkt, oprichtingsjaar etc. Hoeveel tentoonstellingen worden er op een jaarbasis georganiseerd, ligt het accent op grafiek.
De galerie stuurt een aantal (digitale)uitnodigingen van exposities van de afgelopen periode.
Voor de verzamelaar geldt: een korte beschrijving omtrent de aard van de collectie.

3. Tot slot

De ballotagecommissie beoordeelt professionaliteit, motivatie en kwaliteit. Er worden geen uitspraken gedaan over de artistieke kwaliteiten van het werk. 
Het aanmeldingsformulier kan per e-mail verstuurd worden naar administratie(at)grafiekplatform-vog.nl