Erelid: Aad Hekker

Contact
Aad Hekker

Drukker, uitgever van grafiek, docent, Hoofd Basement Press Diepenheim, bestuurslid van de Stichting Archaeopteryx, Bestuurslid Stichting Jakob Kruijff


Mij is in de Algemene Leden Vergadering, zaterdag 19 januari, 2019, in het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht,  het erelidmaatschap van ons Grafiekplatform toegekend. Dat raakt mij en ik voel mij vereerd. Zeker als ik mij realiseer dat ik het tweede erelid ben van ons Grafiekplatform. Natuurlijk is de belangrijkste initiatiefnemer en langstzittende voorzitter van onze voorloper, het V.O.G. Henc van Maarseveen het. Maar ik?  Aan de ene kant denk ik: tja, als je 68 jaar bent, dan doe je heel lang hetzelfde, de eeuwige dwalers uitgezonderd natuurlijk. Maar is dwalen minder? Is er een positieve kwaliteitsduiding op zijn plaats voor saaie standvastigen?

Natuurlijk ben ik sinds 1980 actief in de grafische kunst. Eerst als onzeker lithodrukkertje op mijn zolderatelier. Langzaam verwierf ik mijn plek in de grafische kunstwereld. Zeker toen in 1998 Sandra Kruisbrink met haar litho’s van mijn persen de Nederlandse Grafiekprijs won. Zeker toen in 2004 de Stichting Archaeopteryx in mijn steendrukkerij ontstond en daarmee een grafiekuitgeverij ontstond waarvan de vruchten nu af en toe door musea worden aangekocht. Maar: Archaeopteryx is nooit mijn soloactie geweest; er was altijd grote inbreng van mijn medebestuursleden.  Natuurlijk ben ik met veel plezier en met professionele medeleden van ons Grafiekplatform RAAM begonnen. En – ook waar – is er in Diepenheim een fantastische lithowerkplaats Basement Press Diepenheim met mijn hulp ontstaan. Maar met al die activiteiten deed ik vooral mijzelf een groot plezier. En wat is er mooier dan zin en inhoud aan het bestaan te geven met grafische kunst. Niets toch?