Marijke van Dijk

Contact
Marijke van Dijk

Omschrijving Kunstenaar


Over Marijke van Dijk

‘In de kunst verenigen zich hand, hoofd en hart van de kunstenaar’

Bovenstaande uitspraak van John Ruskin is mijn motto en mij op het lijf geschreven: ik zoek in mijn werk naar een synthese van ambachtelijke vaardigheden en een intuïtieve creativiteit. De natuur, het landschap, en hoe de mens zich daartoe verhoudt, zijn bepalend voor de inhoud van mijn werk. Schoonheid, maar ook vergankelijkheid, zijn weerkerende thema’s. Ik tracht hierbij de verborgen aspecten van het schijnbaar alledaagse, het ongeziene en onaanzienlijke zichtbaar te maken. Mijn werk heeft daardoor een beschouwend karakter. Mijn inspiratie vind ik hoofdzakelijk in mijn directe omgeving. Mijn vertrekpunt is de teken- en schilderkunst. Daarnaast heb ik me verdiept in non-toxische grafische technieken. De ambachtelijkheid van de grafiek blijkt voor mij een bruikbaar en boeiend artistiek gereedschap te zijn om mijn fascinatie vorm te geven. Als gevolg daarvan bestaat mijn oeuvre de laatste jaren in toenemende mate uit grafisch werk en kunstenaarsboeken, uitgevoerd in kleine edities.